O nama

IZDANJE U NASTAJANJU I GRUPA TERMINI

Termini/pojmovi je grupa koja se kroz samoobrazovanje bavi proučavanjem pojmova/termina iz sveta savremene umetničke, teorijske, kulturne i obrazovne prakse iz perspektive aktera nezavsine kulturno umetničke scene u Skoplju i Beogradu. Cilj rada u grupi nije bio proizvodnja novog pojmovnika, rečnika ili leksikona, već stvaranje relacione mreže pojmova koji se najčešće koriste a koje razumemo ili različito jedni od drugih, ili nismo svesni njihovih različitih čitanja u zavisnosti od teorijske (ili ideoloÅ¡ke) pozicije. Preispitivanjem porekla, epistemologije i politike termina dolazimo pre svega do ne-podrazumevajuće i ne-kolokvijalne – anti-žargonske pojmovne platforme. Žargon podrazumeva brzu, specijalizovanu komunikaciju, u kojoj se znanje implicira, a vrlo često je potpuno prazan – iza korišćenog vokabulara ne stoji podrazumevano znanje, već vrlo često, demonstracija pripadnosti trenutku, ‘branÅ¡i’, ideologiji… Ovakvo stanoviÅ¡te ne podrazumeva neku vrstu idealističke potrage za ‘autentičnim’, ‘izvornim’ značenjem reči, već naprotiv traga za kontekstualnim, istorijsko-materijalističkim utemeljenjem termina i političnošću njihove upotrebe. TakoÄ‘e, naÅ¡a namera nije puko otkrivanje i demonstriranje mehanizma žargona ili tvrdnja da smo izuzeti iz njega. Rad na de-žargonizaciji postavljamo i kao afirmacija novih termina, koji već u startu mogu biti podvrgnuti ‘preventivnoj’ de-žargonizaciji.

Veliki najlon 2

iz procesa rada

Ono što u ovoj publikaciji nudimo kao format za de-žargonizaciju podrazumevajućih i afirmaciju novih termina jeste anti-žargon tabela – jednostavna tabela koja je i jedan od mogućih algoritama korišćenja ove publikacije. Terminima propuštenim kroz tabelu određuje se poreklo, istorija, upotreba, reference i ‘opis’ koji može biti beleška, umetnički statement, spisak drugih termina, ili nešto blisko definiciji iz leksikona. Odrednice iz tabele upućuju na tekstove u publikaciji i van nje – na ovaj način registrator sve tekstove u publikaciji slaže u relacionu mrežu pojmova i njihovih definicija, praktično neograničenu hipertekstualnu strukturu. Publikacija je otvorena – kako u sadržaju tako i u strukturi – i njena prava svrha dolazi do izražaja daljim radom njenih korisnika – urednika/ca-autorki/ra-čitateljki/laca: popunjavanjem, proširivanjem, preuređivanjem i korišćenjem. Zato registrator ostavljamo nedovršen , demonstrirajući u njegovom popunjavanju nekoliko različitih načina i formata njegovog korišćenja i pozivamo na saradnju u njegovom širenju i usložnjavanju.

Sledi link za anti-žargon tabelu

Veliki najlon 1

iz procesa rada