Grupa

GRUPA

* Nakon završetka prve godine DSC projekta (septembar 2009-juli 2010), od septembra 2010, grupa Termini nastavlja samostalno i samoorganizovano da radi u saradnji sa DSCom.

Termini/pojmovi je grupa koja se kroz samoobrazovanje bavi proučavanjem pojmova/termina iz sveta savremene umetničke, teorijske, kulturne i obrazovne prakse. Rad u grupi podrazumeva individualne terminološke probleme/projekte članova za koje se pretpostavlja da će se u nekom trenutku ukrstiti i napraviti komplikovanu mapu pojmova/termina, u kojoj se oni međusobno definišu (po principu tag cloud-ova). Takođe, u radu na grupi se insistira na formiranju ne-podrazumevajuće i ne-kolokvijalne pojmovne platforme, što jeste pattern u koji upadaju projekti ovog formata. U radu u grupi se pre svega računa na različit bekgraund članova i diverzitet pojmova koji se uzimaju u razmatranje, a zatim u kombinaciji sa ostalim pojmovima ukrštaju i redefinišu. Cilj grupe nije novi pojmovnik, rečnik ili leksikon, već stvaranje relacione mreže pojmova koji se najčešće koriste a koje razumemo ili različito jedni od drugih ili nismo svesni različitih čitanja u zavisnosti od teorijske (ili ideoloske) pozicije.

Članovi/ce grupe termini/pojmovi su: Milena Bogavac, Dragana Bulut, Bojan Đorđev, Anđela Ćirović, Siniša Ilić, Aleksandra Jančevska, Boris Krmov, Milan Marković, Katarina Popović, Biljana Tanurovska-Kjulavkovski, Ljiljana Tasić, Ivana Vaseva, Elena Veljanovska, Dragana Zarevska